Over ons

Stichting Heart for the Nations is in 2008 opgericht met als doel een platform te zijn voor ondersteuning en begeleiding van missionaire activiteiten. In binnen- en buitenland bouwen we daardoor mee aan projecten vanuit een breed netwerk van kerken en christelijke organisaties. Gericht op het planten van kerken en, of het ondersteunen van kwetsbare groepen in de samenleving.

Stichting Heart for the Nations heeft een bestuur van vier personen die allen bij de oprichting deel uitmaakten van Christengemeente Elim in Reeuwijk. Als bestuur hebben we allemaal de passie om het evangelie uit te dragen in woord en daad . We vinden het belangrijk om niet alleen in onze eigen kerkelijke gemeente te dienen maar ook daarbuiten een bijdrage te kunnen leveren aan wereldwijde initiatieven op het gebied van opbouw van werkgelegenheidsprojecten , onderwijs en ondersteuning van geloofsgemeenschappen.

We willen graag het bestuur aan jullie voorstellen.