Mtubatuba ligt in de provincie Kwazoeloe-Natal aan de oostkust van Zuid-Afrika boven Durban. Destiny House bevindt zich op een terrein samen met de kerk (Grace Community Church) en de school (Mtuba Christian Academy). Deze drie aparte organisaties werken met elkaar samen. Daarnaast partneren ze met Thuthukani Special Needs School waar kinderen met extra aandacht naartoe kunnen gaan.

Opzet
Destiny House bestaat uit een groot huis (huis 1) waar baby’s en jonge kinderen opgevangen worden. Hier is plaats voor twaalf kinderen. Eenmaal in dit huis wordt er gekeken of de kinderen herenigd kunnen worden met hun familie, naar een pleeggezin kunnen of geadopteerd kunnen worden. Soms zijn die mogelijkheden er niet, bijvoorbeeld voor gehandicapte of chronisch zieke kinderen. In die gevallen kunnen kinderen doorstromen naar kleinere huizen die geschikt zijn voor zes kinderen (huis 2 en huis 3). Hier blijven deze kinderen minstens vijf jaar. Het huis bestaat uit een huismoeder en de kinderen, waardoor ze samen opgroeien in een gezin. In totaal is er plek voor 24 kwetsbare kinderen.

Achtergrond
Destiny House ontstond onder leiding van een Australische vrouw, Sue Smedley, in 2008. Esther Hurter is in 2011 begonnen en in 2013 kwam daar een maatschappelijk werkster bij: Busisiwe. Busisiwe betekent ‘zegen’ in Zulu. Esther en Busisiwe hebben Destiny House verder ontwikkeld en laten groeien in professionaliteit. In 2019 kwam Sheron erbij als operationeel manager. Samen met het team van verzorgsters, wordt er goed voor de kinderen gezorgd.

In 2022 heeft Nothile Ntenga het leiderschap van Destiny House van Esther overgenomen en in 2024 heeft Cheryl Clark de rol van Centre Manager op zich genomen.

Sinds 2017 heeft Destiny House ook een kleuterschool, Destiny Preschool. De kleuterschool is open voor zowel kinderen van Destiny House als kinderen uit de omgeving. Deze kleuterschool is erg populair, het is echt een begrip in het dorp. Kinderen van drie tot vijf jaar gaan naar deze school toe. Het is een christelijke school, waar verhalen over God verteld worden en er samen gezongen wordt.

Hoogtepunten

Hereniging met het gezin, pleeggezinnen en adoptie zijn hoogtepunten in het jaar. Als een kind een nieuw thuis vindt is dat reden voor grote vreugde. Kinderen in gezinnen leren makkelijker het begrip van ‘ownership’ of eigendom. Kinderen leren goed om te gaan met de spullen die ze zijn toevertrouwd. Een gezin met een vader is ook mooi omdat het een voorbeeld kan zijn voor hun Vader in de hemel. Daarom is de grootste wens dat kinderen opgenomen worden in gezinnen en is er feest als dat gebeurt.

Het vinden van pleeggezinnen is ook een gebedsverhoring. Vanuit de overheid is er een maatschappelijk werkster die de plaatsingen regelt. Zij gaat ook over het opvolgen van contact en het rechterlijk bevel zodat alles goed geregeld is. Of er nog contact is met Destiny House na de plaatsing hangt dus ook af van deze maatschappelijk werkster. Vaak is er in de eerste maanden nog wel telefonisch contact met de nieuwe pleegmoeder.

Uitdagingen
Het is een mooie uitdaging is om met alle teamleden samen te staan voor de visie van het huis. I believe, I belong, I become. Het doel is dat jonge mensen de maatschappij in kunnen gaan met het besef dat ze geliefd zijn door God, dat ze erbij horen en dat ze weten wat ze bij kunnen dragen en wat hun verantwoordelijkheden zijn. Samen staan voor deze visie en hoe deze vorm te geven is een uitdaging maar het team vormt hierin één front.

Praktische uitdagingen liggen vooral op het gebied van financiën en de elektriciteitsvoorziening. In Zuid Afrika speelt ‘load shedding’ een grote rol, waarbij voor grote gedeelten van de dag de stroom wordt uitgezet door de overheid. Destiny House hoopt om genoeg fondsen in te zamelen voor zonnepanelen op het huis.

Daarnaast is er sprake van dat de overheid in 2024 de subsidie gaat verlagen. De kosten van het aanbieden van kwalitatief goede zorg gaan helaas niet naar beneden. Destiny House vertrouwt hierbij op God, de Voorziener en Beschermer!

Video’s

De onderstaande video’s zijn uit 2018 en 2020, maar geven een goed beeld van Destiny House en Grace Community Church. De huizen waarover gesproken wordt in de video’s zijn allemaal gebouwd in het jaar 2019 en 2020.

Stichting Heart for the Nations ondersteunt Destiny House zowel in de fondsenwerving voor de bouwprojecten als in de maandelijkse kosten.

Doneer voor Destiny House

  • 0,00 €