Mtubatuba ligt in de provincie Kwazoeloe-Natal aan de oostkust van Zuid-Afrika boven Durban. Destiny House bevindt zich op een terrein samen met de kerk en de school: Mtuba Christian Academy. Deze drie aparte organisaties werken met elkaar samen. Daarnaast partneren ze met Thuthukani Special Needs School waar kinderen met extra aandacht naartoe kunnen gaan. Esther Hurter is tien jaar manager geweest van Destiny House en is momenteel de directrice van de school, de Academy. Esther vertelt over Destiny House en over 2021. Het was een bijzonder jaar met uitdagingen en mooie momenten.

Opzet
Destiny House bestaat uit een groot huis (huis 1) waar baby’s en jonge kinderen opgevangen worden. Hier is plaats voor twaalf kinderen. Eenmaal in dit huis wordt er gekeken of de kinderen herenigd kunnen worden met hun familie, naar een pleeggezin kunnen of geadopteerd kunnen worden. Soms zijn die mogelijkheden er niet, bijvoorbeeld voor gehandicapte of chronisch zieke kinderen. In die gevallen kunnen kinderen doorstromen naar kleinere huizen die geschikt zijn voor zes kinderen (huis 2 en huis 3). Hier blijven deze kinderen minstens vijf jaar. Het huis bestaat uit een huismoeder en de kinderen, waardoor ze samen opgroeien in een gezin.

Ontwikkelingen
In 2021 is de kleuterschool, Destiny Preschool, erg gegroeid. De kleuterschool is open voor zowel kinderen van Destiny House als kinderen uit de omgeving. Deze kleuterschool is erg populair, het is echt een begrip in het dorp. Kinderen van drie tot vijf jaar gaan naar deze school toe. Het is een christelijke school, waar verhalen over God verteld worden en er samen gezongen wordt. Grote, mooie ontwikkelingen waren de bouw van een nieuw klaslokaal en de aanbouw van een kantoor. In januari 2022 is er een nieuwe directrice van de kleuterschool begonnen.

Destiny House ontstond onder leiding van een Australische vrouw, Sue Smedley, in 2008. Esther is in 2011 begonnen en in 2013 kwam daar een maatschappelijk werkster bij: Busisiwe. Busisiwe betekent ‘zegen’ in Zulu. Esther en Busisiwe hebben Destiny House verder ontwikkeld en laten groeien in professionaliteit. In september/oktober van 2021 is Busisiwe verhuisd naar Engeland om daar maatschappelijk werkster te zijn. Het laat zien dat Destiny House een plek is waar mensen groeien en leren en zo een zegen zijn voor hun omgeving. In november/december is er een nieuwe collega gestart met groot initiatief.

Hoogtepunten
De uitbreiding van de kleuterschool met een klaslokaal en een kantoor was een van de hoogtepunten van het jaar. Daarnaast is de wens van het huis dat kinderen opgroeien in een gezin. Hereniging met het gezin, pleeggezinnen en adoptie zijn hoogtepunten in het jaar. Als een kind een nieuw thuis vindt is dat reden voor grote vreugde. Esther vertelt dat kinderen in gezinnen makkelijker het begrip van ‘ownership’ of eigendom leren. Kinderen leren goed om te gaan met de spullen die ze zijn toevertrouwd. Een gezin met een vader is ook mooi omdat het een voorbeeld kan zijn voor hun Vader in de hemel. Daarom is de grootste wens dat kinderen opgenomen worden in gezinnen en is er feest als dat gebeurt. In 2021 zijn drie kinderen in pleegzorg geplaatst, is één kind herenigd met de moeder en is één kind geadopteerd.

Gebedsverhoring
Het vinden van pleeggezinnen is ook een gebedsverhoring. Vanuit de overheid is er een maatschappelijk werkster die de plaatsingen regelt. Zij gaat ook over het opvolgen van contact en het rechterlijk bevel zodat alles goed geregeld is. Of er nog contact is met Destiny House na de plaatsing hangt dus ook af van deze maatschappelijk werkster. Vaak is er in de eerste maanden nog wel telefonisch contact met de nieuwe pleegmoeder.

Een andere grote gebedsverhoring was bescherming en voorziening tijdens de politieke onrusten in juli 2021. Er waren geweerschoten in het dorp en er werden branden gesticht. Er waren geen boodschappen en geen benzine in het dorp. En als er boodschappen gedaan mochten worden konden er maar veertien producten gehaald worden. Dat was te weinig voor de 24 kinderen van Destiny House, maar God voorzag door de community heen. Er was een overvloed aan eten beschikbaar dat gebracht was door mensen uit het dorp en er werden veel donaties gedaan. Daarnaast heeft God echt bescherming geboden in deze onzekere tijd.

Uitdagingen
Esther vertelt dat als leider van Destiny House het een mooie uitdaging is om met alle teamleden samen te staan voor de visie van het huis. I believe, I belong, I become. Het doel is dat jonge mensen de maatschappij in kunnen gaan met het besef dat ze geliefd zijn door God, dat ze erbij horen en dat ze weten wat ze bij kunnen dragen en wat hun verantwoordelijkheden zijn. Samen staan voor deze visie en hoe deze vorm te geven is een uitdaging maar het team vormt hierin één front.

Stichting Heart for the Nations ondersteunt Destiny House zowel in de fondsenwerving voor de bouwprojecten als in de maandelijkse kosten.

Doneer voor Destiny House

  • 0,00 €