• Wereldwijd betrokken bij missionaire projecten

    Delen vanuit een dienend hart

Welkom bij
Stichting Heart for the Nations

Stichting Heart for the Nations is in 2008 opgericht met als doel een platform te zijn voor ondersteuning en begeleiding van missionaire activiteiten. In binnen- en buitenland bouwen we daardoor mee aan projecten vanuit een breed netwerk van kerken en christelijke organisaties. Gericht op het planten van kerken en, of het ondersteunen van kwetsbare groepen in de samenleving.

Speerpunten van de stichting zijn:

  Het initiëren en/of ondersteunen van missionaire activiteiten die vanuit christengemeente Elim zijn ontstaan ofwel hiermee direct of indirect een verbinding hebben.

  Fondsenwerving en administratieve ondersteuning.

  Ondersteuning in de presentatie en de promotie van deze missionaire activiteiten.

Ons doel is mensen te steunen die God heeft geroepen om in deze wereld het evangelie in woord en daad te verkondigen.

Onze inspiratie halen we uit Gods woord.

“Is het niet je brood te delen met de hongerigen, onderdak te bieden aan te bieden aan armen zonder huis, iemand te kleden die naakt rond loopt, je bekommeren om je medemensen

Hulp voor Turkije

Turkije doneer

Op 6 februari 2023 vond er een zware aardbeving plaats in Zuid Turkije en Noord Syrië. Kerken in Turkije werken samen om de mensen daar praktisch te ondersteunen door het uitdelen van voedselpakketten, bouwen van containers om in te wonen, werken in gaarkeukens enz.
Vrienden van ons die daar wonen hebben ons gevraagd om te komen helpen. Daarom gaan van 11 maart tot 18 maart Jaco en Auke Meijers (vader en zoon) naar Antakya om het team daar te helpen.

Help jij ook mee?

Van uw financiële steun kunnen ze oa materialen en voedsel kopen, doneer hier.
Of maak uw gift over aan Stichting Heart for the Nations, NL 45 INGB 000 4649293  ovv Hulp voor Turkije

Kleding met een missie

Als stichting zijn we al geruime tijd verbonden met diverse ontwikkelingsprojecten in Servië.

Via kontakten met mensen uit een Kerk in Niś, in het zuiden van Servië, zijn we betrokken bij het adviseren van een bedrijf in 2e hands kleding. Het creëeren van werkgelegenheid in deze regio is van groot belang en dit bedrijf heeft inmiddels al meer dan 30 mensen in dienst in de sortering en verkoop van gebruikte kleding.

Een groot probleem voor hen is de aanvoer van gebruikte kleding en als stichting hebben we de uitdaging opgepakt om kleding te gaan inzamelen en zo te zorgen voor het behoud van werkgelegenheid aldaar. Tevens levert de verkoop voor ons als stichting ook goede inkomsten op waarmee we weer andere projecten kunnen ondersteunen

Jouw kleding heeft dus een dubbele opbrengst!

Projecten