• Wereldwijd betrokken bij missionaire projecten

    Delen vanuit een dienend hart

Welkom bij
Stichting Heart for the Nations

Stichting Heart for the Nations is in 2008 opgericht met als doel een platform te zijn voor ondersteuning en begeleiding van missionaire activiteiten. In binnen- en buitenland bouwen we daardoor mee aan projecten vanuit een breed netwerk van kerken en christelijke organisaties. Gericht op het planten van kerken en, of het ondersteunen van kwetsbare groepen in de samenleving.

Speerpunten van de stichting zijn:

  Het initiëren en/of ondersteunen van missionaire activiteiten die vanuit christengemeente Elim zijn ontstaan ofwel hiermee direct of indirect een verbinding hebben.

  Fondsenwerving en administratieve ondersteuning.

  Ondersteuning in de presentatie en de promotie van deze missionaire activiteiten.

Ons doel is mensen te steunen die God heeft geroepen om in deze wereld het evangelie in woord en daad te verkondigen.

Onze inspiratie halen we uit Gods woord.

“Is het niet je brood te delen met de hongerigen, onderdak te bieden aan te bieden aan armen zonder huis, iemand te kleden die naakt rond loopt, je bekommeren om je medemensen

Urgente hulp nodig:
Roma’s in Servië

Projecten