• Wereldwijd betrokken bij missionaire projecten

    Delen vanuit een dienend hart

Welkom bij
Stichting Heart for the Nations

Stichting Heart for the Nations is in 2008 opgericht met als doel een platform te zijn voor ondersteuning en begeleiding van missionaire activiteiten. In binnen- en buitenland bouwen we daardoor mee aan projecten vanuit een breed netwerk van kerken en christelijke organisaties. Gericht op het planten van kerken en, of het ondersteunen van kwetsbare groepen in de samenleving.

Speerpunten van de stichting zijn:

  Het initiëren en/of ondersteunen van missionaire activiteiten die vanuit christengemeente Elim zijn ontstaan ofwel hiermee direct of indirect een verbinding hebben.

  Fondsenwerving en administratieve ondersteuning.

  Ondersteuning in de presentatie en de promotie van deze missionaire activiteiten.

Ons doel is mensen te steunen die God heeft geroepen om in deze wereld het evangelie in woord en daad te verkondigen.

Onze inspiratie halen we uit Gods woord.

“Is het niet je brood te delen met de hongerigen, onderdak te bieden aan te bieden aan armen zonder huis, iemand te kleden die naakt rond loopt, je bekommeren om je medemensen

Kleding met een missie

Als stichting zijn we al geruime tijd verbonden met diverse ontwikkelingsprojecten in Servië.

Via kontakten met mensen uit een Kerk in Niś, in het zuiden van Servië, zijn we betrokken bij het adviseren van een bedrijf in 2e hands kleding. Het creëeren van werkgelegenheid in deze regio is van groot belang en dit bedrijf heeft inmiddels al meer dan 30 mensen in dienst in de sortering en verkoop van gebruikte kleding.

Een groot probleem voor hen is de aanvoer van gebruikte kleding en als stichting hebben we de uitdaging opgepakt om kleding te gaan inzamelen en zo te zorgen voor het behoud van werkgelegenheid aldaar. Tevens levert de verkoop voor ons als stichting ook goede inkomsten op waarmee we weer andere projecten kunnen ondersteunen

Jouw kleding heeft dus een dubbele opbrengst!

Projecten