Veel Roma verdienen hun inkomen door seizoensarbeid te verrichten in de agrarische sector, vaak in de zomermaanden in naburige landen. Als gevolg van de pandemie konden velen echter niet reizen, waardoor het inkomen van de meeste gezinnen aanzienlijk is gedaald. Bovendien ontvangen Roma-gemeenschappen doorgaans geen overheidssteun.

Als stichting hebben we via een netwerk van kerken contact met vijf Roma-gemeenschappen in het zuiden: in Leskovac, Prokuplje, Vranje, Vranjska en Niš.

In de afgelopen jaren hebben we deze gemeenschappen kunnen ondersteunen met noodhulp in de vorm van brandhout en voedselpakketten.

Met het oog op de toekomst streeft Heart for the Nations ernaar de Roma-bevolking te helpen bij het opzetten van bedrijfjes, die zowel inkomen als werkgelegenheid kunnen bieden.

Doneer voor Roma kerken in Servië

  • 0,00 €