Het doel is om zo goed mogelijk voor de kinderen te zorgen en ze dan ofwel bij een pleeggezin of adoptiegezin te plaatsen of, als het mogelijk is, het kind terug te plaatsen bij hun eigen familie.

Met steun van Heart for the Nations heeft Destiny House in de afgelopen 5 jaar o.a. een groot huis voor de kinderen kunnen bouwen en een kleuterschool gebouw waar ook kinderen van buiten Destiny House onderwijs krijgen. Het afgelopen jaar is Destiny House druk bezig geweest met het bouwen van twee kleinere woningen te bouwen waar een huismoeder samen met 6 kinderen een gezin vormt. Ook hierbij heeft Heart for the Nations steun bijgedragen. Met fondsen uit Roemenie is het huis ook netjes ingericht met al het benodigde meubilair en huishoudelijke apparaten.

Stichting Heart for the Nations ondersteunt Destiny House zowel in de fondsenwerving voor de bouwprojecten als in de maandelijkse kosten.