Stichting Hope for Life

De missie van Hope for Life is om kwetsbare vrouwen geloof en hoop voor de toekomst te geven zodat hun toekomst perspectief heeft en om hen te helpen zichzelf verder te ontwikkelen als individuen.

Er is in Letland veel leed en uitzichtloosheid, vooral onder de tieners en jonge vrouwen. Veel van hen hebben een moeilijke thuissituatie (gehad) en hierdoor is er de dreiging om dakloos te raken, in de prostitutie te belanden en/of verslaafd te raken.

De Letse stichting Hope for Life richt zich met name op jonge en kwetsbare vrouwen. De stichting is opgericht door de Bodegraafse Nynke Zaal die sinds december 2010 in Letland woont.

De visie van Hope for Life is om een veilige plaats van leven en herstel in een omgeving van bemoediging en geborgenheid te bieden aan jonge, kwetsbare vrouwen. Een tijdelijk thuis waar zij mogen ontdekken dat het leven waard is geleefd te worden en waar zij leren en ervaren hoe zij hun leven verder gestalte kunnen geven. De vrouwen zullen naast het geboden onderdak in een huiselijke omgeving ook leren van en met elkaar en hierdoor elkaar versterken. In het huis worden christelijke waarden en normen gehanteerd en vanuit de christelijke visie zal Gods liefde doorgeven worden aan een ieder die in het huis verblijft.

Na de afronding van een training tot pleegouder is het nu mogelijk om aan jonge vrouwen vanaf 16 jaar een woonplek te bieden. Momenteel wordt er al een thuis geboden aan een jonge vrouw van 19 jaar. Daarnaast wordt er regelmatig een slaapplek geboden aan tieners en jonge vrouwen die een time-out nodig hebben. Dit vindt nu plaats in Ogre in de huidige woning van de oprichtster van Hope for Life.

Om de visie verder gestalte te geven, streven wij ernaar om de deur te kunnen openen van een (t)huis waar plaats zal zijn voor jonge kwetsbare vrouwen die zich in een veilige omgeving verder kunnen ontwikkelen.

“Mijn plan met jullie staat vast- spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk, Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Ik zal Mij door jullie laten vinden- spreekt de Heer- en Ik zal in jullie lot een keer brengen.” (Jeremia 29:11,14)

Hope for Life strekt zich daarnaast uit naar vrouwen in nood die een hulpvraag hebben en waar mogelijk zal financiële en/of materiële ondersteuning worden aangeboden.

Uw donaties zijn van harte welkom!

Voor meer informatie klik hier

Lees de laatste nieuwsbrief hier

Nynke Zaal

Oprichster Hope for life