Hulp voor Turkije

Op 6 februari 2023 vond er een zware aardbeving plaats in Zuid Turkije en Noord Syrië. Kerken in Turkije werken samen om de mensen daar praktisch te ondersteunen door het uitdelen van voedselpakketten, bouwen van containers om in te wonen, werken in gaarkeukens enz.

Vrienden van ons die daar wonen hebben ons gevraagd om te komen helpen. Daarom gaan van 11 maart tot 18 maart Jaco en Auke Meijers (vader en zoon) naar Antakya om het team daar te helpen.

Help jij ook mee? Van uw financiële steun kunnen ze oa materialen en voedsel kopen.