Financiën

Op deze pagina vindt u de administratieve gegevens van Stichting Heart for the Nations.

Algemene gegevens
Naam: Stichting Heart for the Nations
Fiscaal nummer: 8197.10.040
Contactgegevens: Administratie, Einsteinstraat 12D, 2811 EP Reeuwijk
Bankrekening: NL45INGB000 4649293
Bestuurssamenstelling: O. Weststrate (voorzitter), J.A. Dam (penningmeester), M.I. Kikkert

Beleidsplan voor Stichting Heart for the Nations 2017-2020
De stichting heeft als doel voor de komende 3 jaar:

  • Blijvende ondersteuning van de bestaande projecten t.w. Hope for Life – Letland, Associatia Roman works – Roemenië, Destiny House – Zuid-Afrika.
  • Beschikbaar blijven om nieuwe projecten die zich aandienen en passen binnen de doelstellingen van de stichting te faciliteren.
  • Verbeteren van de fondsenwervingsactiviteiten d.m.v. website. Verbetering en uitbouwen van bestaande netwerken. Het geven van presentaties aan belangstellenden en ontwikkelen van nieuwe promotiemiddelen en materialen.

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen bovenmatige beloning en/of onkostenvergoeding. De leden hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Doelstelling
De stichting heeft als doel om een platform te zijn voor de ondersteuning en begeleiding van missionaire activiteiten die vanuit christengemeente Elim zijn ontstaan danwel hier een directe verbinding mee hebben. De stichting beoogt geen winst en streeft na om de binnengekomen donaties volledig ten goede te laten komen van de projecten.

Uitgeoefende activiteiten
Ondersteuning en promotie van projecten Hope for Life – Letland, New Nation school Accra – Ghana, Associatia Roman works– Roemenië, Destiny House – Zuid-Afrika.

Jaar 2019
Totale inkomsten: € 33.720,00
Totale uitgaven: € 37.275,00

Verdeling giften

1. Destiny House Bouw Zuid-Afrika
2. 
Destiny House algemeen
3. Levensonderhoud N. Zaal in Letland
4. Stichting ‘Hope for Life’ in Letland
5. Overige kosten