Financiën

Op deze pagina vindt u de administratieve gegevens van
Stichting Heart for the Nations.

 

Algemene gegevens

Naam: Stichting Heart for the Nations
Fiscaal nummer: 8197.10.040
Contactgegevens: administratie
Einsteinstraat 12D
2811 EP Reeuwijk
Bankrekening: NL45INGB000 4649293
Bestuurssamenstelling: O. Weststrate (voorzitter)
J.A. Dam (penningmeester)
M.I. Kikkert

Beleidsplan voor Stichting Heart for the Nations 2017-2020

De stichting heeft als doel voor de komende 3 jaar:

  • Blijvende ondersteuning van de bestaande projecten t.w. Hope for Life – Letland, Associatia Roman works – Roemenië, Destiny House – Zuid-Afrika.
  • Beschikbaar blijven om nieuwe projecten die zich aandienen en passen binnen de doelstellingen van de stichting te faciliteren.
  • Verbeteren van de fondsenwervingsactiviteiten d.m.v. website. Verbetering en uitbouwen van bestaande netwerken. Het geven van presentaties aan belangstellenden en ontwikkelen van nieuwe promotiemiddelen en materialen.

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen bovenmatige beloning en/of onkostenvergoeding. De leden hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Doelstelling

De stichting heeft als doel om een platform te zijn voor de ondersteuning en begeleiding van missionaire activiteiten die vanuit christengemeente Elim zijn ontstaan danwel hier een directe verbinding mee hebben. De stichting beoogt geen winst en streeft na om de binnengekomen donaties volledig ten goede te laten komen van de projecten.

Uitgeoefende activiteiten

Ondersteuning en promotie van projecten Hope for Life – Letland, New Nation school Accra – Ghana, Associatia Roman works– Roemenië, Destiny House – Zuid-Afrika.

Jaar 2016

Totale inkomsten: € 26.706,00
Totale uitgaven: € 26.319,78

Verdeling giften

Verdeling giften 2016